Ana Sayfa » Portföy » Yatırım Fonlarımız

Portföy

PORTFÖY

Yatırım Fonlarımız

Fon Stratejisi:Fon toplam değerinin en az %51’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak  üzere BIST’te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır,ancak riskten korunma amacıyla aktif olarak yönetilecek türev araç pozisyonları ile ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir.Riskten korunma veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir.Ortaklık payları ,özel sektör ve kamu borçlanma araçları,altın ve diğer kıymetli madenler,faiz,döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara,varantlara  ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon,yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Kimler için uygun?:Hisse senedine yatırım yapmayı tercih eden orta ve uzun vadeli yatırımcılar için uygundur.

Kıstas: %70BIST-KYD100ENDEKSİ+%25BIST-KYD O/N BRUT REPO ENDEKSİ+%5BIST-KYD365 KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ

Fon Stratejisi:Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık hedefi olmayıp,değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır.Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir.Ortaklık payları,özel sektör  ve kamu borçlanma araçları,altın ve diğer kıymetli madenler,faiz,döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara,varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon,yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Kimler için uygun?Sabit getirili yatırım enstrümanlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

Kıstas: BIST-KYD365 Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi

Fon Stratejisi:Fon’un temel yatırım stratejisi BİST’te işlem gören ortaklık payları, Vadeli İşlem ve  Opsiyon Piyasası’nda işlem gören endeks ve döviz kontratlarında oluşabilecek kısa, orta ve uzun vadeli trendleri takip ederek yatırım ve/veya riskten korunma amaçlı kısa ya da uzun pozisyonlar almaktır.

Fonun ana hedefi uzun dönemli ve sürekli mutlak getiri elde etmektir. Fon mutlak getiri hedefini gerçekleştirmek için farklı stratejilere yatırım yapabilir, uzun ve kısa pozisyon alabilir, kredi alabilir ve tezgah üstü türev işlemler de dahil olmak üzere kaldıraçlı pozisyon alabilir.

Fiyat ve oynaklıktaki değişimler teknik analiz yöntemleri ve döngüsel zaman analizleri ile izlenerek yönlü ya da yönsüz stratejiler uygulanabilir. Yönetici yatırım kararlarını istatistiksel ya da temel analizlere dayanarak verebilir.

Kimler için uygun?Nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Kıstas: Fonun eşik değeri BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi’dir.

Fon stratejisi: Fon’un temel yatırım stratejisi; orta ve uzun vadede TL bazında sürekli yüksek getiri sağlanmasıdır. Fon bu ana hedefini gerçekleştirmek için yerli ve yabancı piyasalarda varlık alekasyonu bazlı yüksek getiri fırsatlarından yararlanmayı amaçlayan bir yatırım stratejisi izleyecektir. Fon Yöneticisi yatırım kararlarını temel analizlere dayanarak verebilir.

Kimler için uygun:  Katılma payları izahnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nitelikli yatırımcılara sunulur.

Kıstas: Fonun eşik değeri BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksinin Getirisi x 1,20 ’dir.”

E-Bültenimize Kayıt Olun.

Tüm yenilik ve bilgilendirmelerden haberdar olun!