Ana Sayfa » Portföy » Duyurular

Portföy

PORTFÖY

Duyurular

Meksa Portföy Yönetimi Sermaye Arttırım Hakkında

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.12.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-13733 sayılı yazısı “T.C. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.12.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-13733 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 5.750.000.-TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.000.000.-TL artırılarak, 8.750.000.-TL'ye artırılması olumlu karşılanmış olup; Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden, Esas Sözleşme'de belirtildiği gibi sermayenin artırımına ilişkin şekil; alınan yönetim kurulu kararı ile ticaret sicil gazetesinde ve şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir.

Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon İzahname

Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon İzahname

Meksa Portföy Yönetimi Sermaye Arttırım Hakkında

Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 4.250.000-TL den tamamı nakden karşılanmak sureti ile 1.500.000-TL artırılarak 5.750.000-TL ye artırılması

Meksa Portföy Yönetimi 30.06.2020 tarihli Finansal Tablolar, ilgili Sorumluluk Beyanımız ve Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize sunarız.

Meksa Portföy Yönetimi 30.06.2020 tarihli Finansal Tablolar, ilgili Sorumluluk Beyanımız ve Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize sunarız.

MPP kodlu Meksa Portföy Prime Serbest Fon ‘un izahnamesinin 9.7 numaralı maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/11/2019 tarih ve KYD-14454 sayılı izinleri doğrultusunda değişmiştir.

MPP kodlu Meksa Portföy Prime Serbest Fon ‘un izahnamesinin 9.7 numaralı maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/11/2019 tarih ve KYD-14454 sayılı izinleri doğrultusunda değişmiştir. Detay için tıklayınız.

MPP kodlu Meksa Portföy Prime Serbest Fon’un İzahnamesinin 6.6. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri maddesinde değişiklik yapılmıştır.

MPP kodlu Meksa Portföy Prime Serbest Fon’un İzahnamesinin 6.6. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri maddesinde değişiklik yapılmıştır. Detay için tıklayınız.

Yönetim Kurulu Üyeliği ile Genel Müdür görevlerine Sayın Emre TOPAL atanmıştır

Şirketimizin; ilgili Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliği ile Genel Müdür görevlerine Sayın Emre TOPAL atanmıştır.

Meksa Portföy Serbest Şemsiye Fon İçtüzük Değişikliği Hakkında Duyuru (02.07.2018)

Meksa Portföy serbest Şemsiye Fon İçtüzük değiştirilen maddelerin eski ve yeni halleri ekli dosyada yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Meksa Portföy Değişken Şemsiye Fon İçtüzük Değişikliği Hakkında Duyuru (02.07.2018)

Meksa Portföy Değişken Şemsiye Fon İçtüzük değiştirilen maddelerin eski ve yeni halleri ekli dosyada yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Meksa Portföy Birinci Değişken Fon İzahname Değişikliği Hakkında Duyuru (02.07.2018)

Meksa Portföy Birinci Değişken Fon İzahnamesinde değiştirilen maddelerin eski ve yeni halleri ekli dosyada yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Meksa Portföy İkinci Değişken Fon İzahname Değişikliği Hakkında Duyuru (02.07.2018)

Meksa Portföy İkinci Değişken Fon İzahnamesinde değiştirilen maddelerin eski ve yeni halleri ekli dosyada yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Meksa Portföy Prime Serbest Fon İzahname Değişikliği Hakkında Duyuru (02.07.2018)

Meksa Portföy Prime Serbest Fon İzahnamesinde değiştirilen maddelerin eski ve yeni halleri ekli dosyada yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

E-Bültenimize Kayıt Olun.

Tüm yenilik ve bilgilendirmelerden haberdar olun!