Ana Sayfa » CFD Bilgilendirme

CFD Bilgilendirme

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (bundan sonra Kurum olarak anılacak), Fark Sözleşmelerinde (bundan sonra CFD olarak anılacak) alım-satım kotasyonları sunabilmekte ve bu enstrümanlarda kaldıraçlı işlem kabul edebilmektedir. İşlem yapılabilecek enstrümanlar, bu sözleşmeyi imzalamanız ve Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, işlem hesabınıza işlem platformu üzerinden tanımlanacaktır. Tanımlanan CFD enstrümanları işlem platformunda “CFD” ile başlayan sembol grupları altında bulunabilecektir. Kurum, önceden yatırımcılara haber vermek kaydıyla CFD ürünlere ekleme ya da çıkarma yapabilir.

CFD ürünler, vadeli enstrümanlardır ve gecelik taşıma maliyeti (swap) barındırmazlar. Kurum, bu ürünlerde komisyon üsülü işlem yaptırmaktadır. Komisyon çeşitleri/miktarları CFD ürünler arasında farklılık gösterebilmektedir. Bunun yanında Kurum, önceden haber vermek kaydıyla komisyon çeşit ve/veya miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kurumun sunduğu CFD ürünler vadeli enstrümanlar olup her birinin bir vade sonu tarihi bulunmaktadır. Yurtdışı vadeli enstrümanlardan türetilen bu ürünlerin vade sonu tarihleri türetildikleri ürünlerin vade sonu tarihlerinden farklı olabilir. Kurumun sunduğu CFD ürünlerde vade sonu tarihlerinden sonra fiyat sağlanamamakta ve işlem (pozisyon açma ve/veya kapatma) yapılamamaktadır. Sunulan ürünlerin vade sonu tarihleri Kurum web-sayfasında paylaşılmaktadır. Kurum, önceden haber vermek kaydıyla vade sonu tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CFD’ler için kurum tarafından sunulan aktif vade ayları farklılık gösterebilir. Bazı dayanak varlıklarda her ay için aktif vade bulunurken, bazıları için her üç ayda bir aktif vade sunulabilmektedir. Dayanak Varlık-Aktif Vade Aylarını yukarıda belirtilen Kurum web-sayfasından inceleyebilirsiniz.

Vade sonu gelmekte olan ürünlerdeki açık pozisyonlarvade sonu öncesinde Yatırımcı tarafından kapatılmazsa vade sonunda Kurum tarafından kapatılacaktır. Fakat, Kurum, açık pozisyonlarını kapatmak istemeyen yatırımcılar için Otomatik Rollover (bundan sonra sadece Rollover olacak anılacak) hizmeti sunmaktadır. Rollover, vadesi gelmiş bir enstrümandaki pozisyonun vade sonunda, aynı dayanak varlıktaki yeni vade enstrümana kurum tarafından otomatik olarak taşınmasını ifade etmektedir. CFD ürünlerde Kurum, bir dayanak varlık için bir vadenin sonu gelmeden yeni vade için enstrüman açmaktadır. (Yeni vadelerin işleme açılma tarihleri Kurum tarafından belirlenecek olup, açıldığında yatırımcıya gerekli bildirimler yapılacaktır). Yatırımcı taşımak istediği pozisyonu eski vadeden yeni vadeye kendi de geçirebilir. Kurum yatırımcı aksini bildirmedikçe/istemedikçe ve Rollover şartlarını sağladığı sürece otomatik olarak vade geçişini vade sonunda yapacaktır.

Rollover işleminin yapılabilmesi için, aksi Kurum tarafından yatırımcıya önceden bildirilmedikçe, vade sonunda Yatırımcının hesabının teminat seviyesinin %0 olması veya %100’ün üstünde olmalıdır. Bu şartı sağlayan yatırımcıların CFD açık pozisyonları eski vadeden yeni vadeye otomatik olarak taşınır. Bu süreçte, eski vadedeki açık pozisyonlar maliyetinden kapatılır, iki vade arasında fiyat farkları göz önünde bulundurularak yeni vadede işlemler açılır. Bu sürecin maksadı yatırımcının açık pozisyon kâr/zarar’ını korumaya çalışmaktır. Rollover sonrası yatırımcının açık pozisyon kâr/zarar’ında farklılıklar olabilecektir., Bunun sebebi iki vade arasındaki fiyat farklarının spreadlerinin farklı olmasıdır. Ayrıca yeni açılan işlemlerden de komisyon kesilmektedir.

Rollover şartını sağlamayan hesaplardaki CFD açık pozisyonlar vade sonu kapanış fiyatından otomatik olarak kapatılır ve yatırımcının bu ürünlerde açık pozisyon kâr/zarar’ınhesabına yansıtılır.

Yatırımcı hesabında birden fazla farklı CFD ürünün aynı gün vade sonu olabilir ve Rollover prosedürünün yapılması gerekebilir. Bu ürünler aksi Kurum tarafından belirtilmedikçe sembollerin alfabetik sırasına göre ayrı ayrı değerlendirilir. Bu durumda yatırımcı hesabındaki farklı CFD ürünlerin farklı Rollover şartları sağlayacağından, bazı ürünlerin Rollover edilmesine bazı ürünlerin ise vade sonu fiyatından kapatılmasına neden olabilir.

Rollover prosedürü sadece açık pozisyonlar için uygulanır, bekleyen emirler vade sonu geldiğinde otomatik olarak silinir. Açık pozisyonlar üzerindeki kâr-al ve/veya zararı durdur seviyeleri de Rollover edilir, yeni seviyeler iki vade arasında fiyat farkları göz önünde bulundurularak otomatik olarak hesaplanır. Böylece kâr-al ve/veya zararı durdur seviyeleri eski vadede ve yeni vadede pozisyon maliyetlerinden benzer uzaklıklarda olması sağlanacaktır. Rollover sonrası yatırımcının açık pozisyonlarının üzerindeki kâr-al ve/veya zararı durdur seviyeleri ile maliyetler arasın iki vade arasındaki spreadlerinfarklı olmasından kaynaklı değişiklikler olabilecektir.

Prosedür sonrası yukarıda bahsedilen komisyon ve vadeler arası alım-satım spreadlendirilmesi nedeniyle eksi varlığa düşebilirsiniz. Bu sözleşmeyi imzalamanız durumunda bu tür eksi bakiyelerin sorumluluğunu pozisyon taşımak için kabul ettiğiniz varsayılacaktır ve Kurum tarafından size bildirilen süre içinde Rollover prosedürü sonrası yeni pozisyonlarınız için oluşan eksi bakiyeyi tamamlamamanız durumunda işlemleriniz otomatik olarak sonlandırılacaktır.

Kurum, CFD ürünlerin türetildiği piyasalarda yaşanabilecek volatilite, yanlış fiyatlama, teknik aksaklık ve benzeri durumlarda CFD ürünlere fiyat sağlamayı ve/veya emir kabul etmeyi geçici veya sürekli olarak askıya alabilir. Bu tür durumlar, yatırımcıya en hızlı şekilde bildirilecekolup Kurum yatırımcının yaşayabileceği mağduriyetleri tazmin etmekle yükümlü değildir.

CFD ürünlerde scalping Kurum tarafından sistemi suistimal etmek olarak algılanmaktadır ve CFD ürünlerde scalping yaptığı düşünülen yatırımcıların CFD ürünlerde işlem yapma izni müşteriye herhangi bir bildirim yapılmasına  gerek olmaksızın kapatılabilir.

Yukarıda yazılanları okuduğumu CFD ürünlerin yapısını ve Rollover prosedürünü anladığımı kabul beyan ve taahhüt ederim.

E-Bültenimize Kayıt Olun.

Tüm yenilik ve bilgilendirmelerden haberdar olun!