Meksa Duyurular

DUYURULAR

TAHSİL VE TALEP EDİLMEYEN EMANET VE ALACAKLARIN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASINA İLİŞKİN DUYURU

Tahsil ve talep edilmeyen emanet ve alacakların zaman aşımına uğramasına ilişkin duyuru yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

TAHSİL VE TALEP EDİLMEYEN EMANET VE ALACAKLARIN

ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASINA İLİŞKİN DUYURU

 

27.02.2015 tarih ve 29280  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği” nin (Yönetmelik) 24 üncü maddesinin birinci fıkrası “yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı ve Merkezimize gelir kaydedileceği  düzenlenmiştir.” hükmü   ile 25 inci maddesininin ikinci fıkrasında “Bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar tutarına bakılmaksızın içinde bulunan yılın Nisan ayının başından bir sonraki takvim yılın sonunan kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan edilir

 

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca;

 

  1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi nedeniyle zamanaşımına uğrayacaktır.
  2. Yatırımcılarımızın son işlem tarihi esas  alınarak bu tarihten itibaren on yıllık sürenin dolacağı      tarihe kadar geçerli kimlik belgeleri ile hesaplarının bulunduğu İrtibat büro / Şubelere  başvurmaları gerekmektedir.On yıllık sürenin dolacağı tarihe kadar Kurumumuza başvurmayan yatırımcılara ait yatırım hizmet ve faliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcı Tazmin Merkezi ‘ne devredilecektir.
  3. 01.01.2019 - 31.12.2019  tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak olan  tutarına bakılmaksızın her türlü emanet ve alacaklara ait müşteri listesi  01.04.2018  tarihinden itibaren (http://www.meksa.com.tr/) internet  adresimizde yayınlanacak olup, 31.12.2019  tarihine kadar yayında kalacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 

Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ait yatırımcı listesi için tıklayınız.

E-Bültenimize Kayıt Olun.

Tüm yenilik ve bilgilendirmelerden haberdar olun!